Privacy Policy

Laatst update: 1 juli 2022

Hier leggen we uit wat we met uw informatie doen, inclusief over hoe we deze opslaan en beschermen. We hebben het ook over cookies (de digitale/internet-soort, niet de heerlijke/kruimelige soort).

Dit privacybeleid dekt de behandeling door Cleanz van persoonlijke informatie (zoals hierin gedefinieerd) die Cleanz verzamelt wanneer u de Site en/of App bezoekt en wanneer u een deel van de Dienst gebruikt. Dit privacybeleid dekt ook de zakelijke partners van Cleanz indien deze werkzaamheden delen met Cleanz. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die Cleanz niet bezit of controleert, of op personen die Cleanz niet in dienst heeft of beheert.

Verzamelen van uw gegevens

Om toegang te krijgen tot de Dienst, kunt u zich registreren voor een Cleanz-account (een “Account”). U kunt zich registreren voor een Account door (1) het verstrekken van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”) zoals, en indien van toepassing, uw naam, e-mailadres, adressen, telefoonnummer en bepaalde voorkeuren, of (2) door ons toegang te verlenen tot uw naam en andere profielinformatie via bestaande accounts die u mogelijk heeft op de sociale netwerkwebsite Facebook (de “FBwebsite”, en uw FB-websiteprofiel, het “FBwebsiteprofiel”).

Het is uw verantwoordelijkheid om ons actuele, volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken, inclusief persoonlijke informatie, en om dergelijke informatie up-to-date te houden. Cleanz is niet verantwoordelijk voor problemen of aansprakelijkheid met betrekking tot onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke informatie, ongeacht of u dergelijke persoonlijke informatie niet bijwerkt of anderszins. Als u zich registreert voor een Account door het gebruik van een FB-websiteprofiel, naast het verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie, gebruiken we de informatie die u al aan de FB-website hebt verstrekt bij het registreren voor een account en die u de FB-website hebt toegestaan om te delen met Cleanz, inclusief, maar niet beperkt tot, uw voornaam, uw FB-website gebruikersprofielfoto, uw vriendenlijst, pagina’s waar u fan van bent, uw geslacht en de netwerken waartoe u behoort (gezamenlijk uw “Ingediende Informatie”). Naast de persoonlijke informatie en ingediende informatie, kunnen we de volgende informatie verzamelen die u verstrekt (gezamenlijk met persoonlijke informatie en ingediende informatie, de “informatie”):

– Informatie uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals blogs en reacties van andere Gebruikers.

– Bepaalde standaard browserinformatie, zoals uw browsertype, IP-adres en toegangstijden.

Door gebruik te maken van en/of toegang te krijgen tot de Diensten, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw Informatie te verzamelen en te gebruiken in verband met de Diensten. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Cleanz naar eigen goeddunken, maar niet verplicht is, kopieën van uw informatie voor onbepaalde tijd mag bewaren, of enige of alle informatie kan verwijderen. Wanneer u eventuele promotionele e-mails of nieuwsbrieven van Cleanz ontvangt, kunnen we aangepaste links of vergelijkbare technologieën gebruiken om te bepalen of dergelijke nieuwsbrieven of e-mails zijn geopend en op welke links u klikt. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichtere emailcommunicatie en/of andere informatie te verstrekken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Cleanz verzamelt en gebruikt uw gegevens om de site/ app te beheren en te verbeteren en om de Diensten beter te kunnen leveren. Dit gebruik kan het uitvoeren van analyses omvatten die gericht zijn op het verbeteren van de Diensten; de Site, de App of Diensten gebruiksvriendelijker te maken door de noodzaak voor u om herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren te verminderen; en het weergeven van advertenties en inhoud die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.

Als je je hebt geregistreerd voor een account via je FBwebsiteprofiel, zal Cleanz je informatie niet bewust gebruiken, weergeven of delen op een manier die niet in overeenstemming is met de privacy-instellingen en het beleid van de FB-website (gezamenlijk het “FB-beleid”) waar u zich hebt geregistreerd (inclusief, voor Facebookaccounts, sectie 9 van de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van Facebook, momenteel toegankelijk op http://www.facebook.com/terms.php). We raden je aan om de gebruiksvoorwaarden en het FBbeleid waarmee je toegang hebt tot de Diensten zorgvuldig te lezen. Het is uw verantwoordelijkheid om het respectieve FB-beleid te lezen en te accepteren voordat u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Diensten.

Cleanz kan de site/app en de dienst ondersteunen door te adverteren, en dienovereenkomstig kan Cleanz een deel van de verzamelde informatie gebruiken om de advertenties af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. Bij het selecteren van aangepaste advertenties die op u zijn afgestemd, worden echter gegevens gebruikt die u niet persoonlijk identificeren, zoals het gebruik van demografische gegevens zoals postcode. Cleanz kan uw informatie ook gebruiken om met u te communiceren, zoals het verstrekken van verplichte kennisgevingen of discretionaire kennisgevingen over de Dienst. Van tijd tot tijd kan Cleanz u ook enquêtes of promotionele mailings sturen om u te informeren over andere producten of diensten die beschikbaar zijn van Cleanz en haar gelieerde ondernemingen.

Het hoofdkantoor van Cleanz is gevestigd in Nederland. Informatie kan door ons worden geopend of aan ons worden overgedragen in Nederland of aan onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners of serviceproviders elders in de wereld. Door ons informatie te verstrekken, stemt u in met deze overdracht. We zullen de privacy en veiligheid van informatie beschermen volgens ons privacybeleid, ongeacht waar deze wordt verwerkt of opgeslagen

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden

Cleanz verkoopt, verhuurt, leaset of onthult uw persoonlijke gegevens niet. Behalve zoals beschreven in dit privacybeleid, zullen uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt door Cleanz en haar gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en uw persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan andere derden zonder uw toestemming. Door uw account te openen, kunt u ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens te delen met geselecteerde Cleanz-partners, zodat zij contact met u kunnen opnemen over hun respectievelijke producten, diensten of aanbiedingen.

Cleanz kan andere bedrijven inhuren om namens Cleanz beperkte administratieve en communicatiediensten te verlenen, zoals het hosten van Sites, het verwerken en bezorgen van mailings, het bieden van klantenondersteuning of het verlenen van betalingverwerkingsdiensten. Cleanz heeft het recht om uw persoonlijke informatie aan deze externe bedrijven bekend te maken met het oog op het beheren en onderhouden van de functies en operaties van de site en app. Die bedrijven mogen alleen die persoonlijke informatie verkrijgen die nodig is om de respectieve diensten te leveren, en Cleanz geeft deze bedrijven geen toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken, behalve met het enige doel om de door Cleanz gevraagde diensten te leveren.

U begrijpt en stemt ermee in dat Cleanz persoonlijke informatie over u of uw account kan openen en/of bekendmaken zonder uw voorafgaande toestemming als Cleanz te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan juridische procedures of andere wettelijke vereisten van enige overheidsinstantie; (2) om de rechten of eigendom van Cleanz te beschermen en te verdedigen (inclusief de handhaving van onze overeenkomsten); (3) de Servicevoorwaarden afdwingen, die toegankelijk zijn op [https://cleanz.nl/terms]; (4) het uitvoeren van onderhoud en reparatie van de Site/App of apparatuur zoals toegestaan door de wet; (5) handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Cleanz Site/App of leden van het publiek te beschermen; of (6) voldoen aan een faillissement, fusie, overname, overdracht van zeggenschap, joint venture of andere bedrijfscombinatie.

Cleanz is niet verplicht om de geldigheid van een huiszoekingsbevel, dagvaarding of ander soortgelijk overheidsverzoek dat we ontvangen in twijfel te trekken of te betwisten. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om activa te kopen of te verkopen. Bij dit soort transacties is gebruikersinformatie doorgaans een van de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen. Bovendien, als Cleanz, of vrijwel al zijn activa, zouden worden verworven, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verkrijger van Cleanz uw informatie mag blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Automatisch verzamelde informatie

We kunnen bepaalde soorten informatie ontvangen en opslaan wanneer u interactie heeft met de Site/App en/of onze Diensten. Cleanz kan ervoor kiezen om automatisch informatie op onze server-logboeken van uw browser te ontvangen en op te slaan, inclusief uw IP-adres, cookie-informatie en de pagina die u hebt opgevraagd. Cleanz gebruikt “cookies” om niet-persoonlijke gegevens en informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een site gebruikt om terugkerende gebruikers te herkennen, en worden doorgaans door een webpagina-server op uw harde schijf geplaatst. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. De manier waarop cookies werken, is door een nummer aan de gebruiker toe te kennen dat geen betekenis heeft buiten de toegewezen site. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cleanz geen controle heeft over het gebruik van cookies (of de resulterende informatie) door externe partners of adverteerders van Cleanz. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst uw browser-instelling wijzigen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u zich mogelijk niet aanmelden of andere interactieve functies van de site en dienst gebruiken die afhankelijk zijn van cookies.

Daarnaast kan Cleanz externe analyseproviders en producten gebruiken om informatie te verkrijgen, samen te stellen en te analyseren over hoe gebruikers Cleanz en/of de Diensten gebruiken en ermee omgaan. Cleanz kan informatie verstrekken aan deze analyseproviders om statistieken en andere informatie te verkrijgen over hoe gebruikers Cleanz gebruiken en ermee omgaan. Deze analyseproviders kunnen verschillende gevestigde of nieuwe trackingtechnologieën of -tools gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot cookies, web-bakens, HTTP-cache, lokaal gedeelde objecten en permanente identifiers) om uw computer of apparaat te herkennen en/of om deze te verzamelen of informatie te compileren. Cleanz heeft geen controle over de technologieën, tools of praktijken van de derde partijen die analytische producten en diensten aan Cleanz leveren.

E-mailcommunicatie

Na registratie voor een Account of het gebruik van de Diensten van Cleanz, kunnen we u e-mails sturen. Als u geen e-mail of andere post van ons wilt ontvangen, laat het ons dan per e-mail weten op [care@cleanz.nl] en voeg voldoende informatie toe om uw account te identificeren, inclusief uw naam, e-mailadres en de bijzonderheden van uw verzoek. Nadat u zich echter hebt afgemeld om geen e-mails meer te ontvangen, kan Cleanz nog steeds contact met u opnemen via email voor administratieve of informatieve doeleinden, inclusief berichten over het beheer van uw account en/of diensten of evenementen waarvoor u zich hebt geregistreerd.

Advertenties weergegeven door derden

Cleanz kan externe advertentieservicebedrijven, waaronder advertentienetwerken, toestaan advertenties op de Site weer te geven. Bedrijven die advertenties aanbieden, kunnen een permanente cookie op uw computer plaatsen om uw computer te herkennen telkens wanneer ze een online advertentie aan u tonen, en als zodanig kunnen ze in de loop van de tijd informatie verzamelen over of u de advertenties die ze weergeven hebt bekeken of erop hebt geklikt . Deze bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om gerichte advertenties weer te geven en kunnen deze informatie in verband brengen met uw volgende bezoeken, aankopen of andere activiteiten op de sites van deelnemende adverteerders. Cleanz heeft geen toegang tot of controle over cookies van deze links naar andere sites en organisaties, noch heeft Cleanz controle over of toegang tot cookies door externe partners of adverteerders van Cleanz. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van persoonlijke informatie die een externe adverteerder of advertentieserver van u kan verzamelen.

Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid

Cleanz verwelkomt alle vragen of opmerkingen die u heeft met betrekking tot dit privacybeleid, bijvoorbeeld over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, onderhouden, gebruiken of delen. Dergelijke vragen of opmerkingen moeten via e-mail worden ingediend bij [care@cleanz.nl]. We zullen er alles aan doen om uw probleem op te lossen of te beantwoorden.

Privacy Policy

Laatste update: 1 juli 2022

Hier leggen we uit wat we met uw informatie doen, inclusief over hoe we deze opslaan en beschermen. We hebben het ook over cookies (de digitale/internet-soort, niet de heerlijke/kruimelige soort).

Dit privacybeleid dekt de behandeling door Cleanz van persoonlijke informatie (zoals hierin gedefinieerd) die Cleanz verzamelt wanneer u de Site en/of App bezoekt en wanneer u een deel van de Dienst gebruikt. Dit privacybeleid dekt ook de zakelijke partners van Cleanz indien deze werkzaamheden delen met Cleanz. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die Cleanz niet bezit of controleert, of op personen die Cleanz niet in dienst heeft of beheert.

Verzamelen van uw gegevens

Om toegang te krijgen tot de Dienst, kunt u zich registreren voor een Cleanz-account (een “Account”). U kunt zich registreren voor een Account door (1) het verstrekken van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”) zoals, en indien van toepassing, uw naam, e-mailadres, adressen, telefoonnummer en bepaalde voorkeuren, of (2) door ons toegang te verlenen tot uw naam en andere profielinformatie via bestaande accounts die u mogelijk heeft op de sociale netwerkwebsite Facebook (de “FBwebsite”, en uw FB-websiteprofiel, het “FBwebsiteprofiel”).

Het is uw verantwoordelijkheid om ons actuele, volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken, inclusief persoonlijke informatie, en om dergelijke informatie up-to-date te houden. Cleanz is niet verantwoordelijk voor problemen of aansprakelijkheid met betrekking tot onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke informatie, ongeacht of u dergelijke persoonlijke informatie niet bijwerkt of anderszins. Als u zich registreert voor een Account door het gebruik van een FB-websiteprofiel, naast het verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie, gebruiken we de informatie die u al aan de FB-website hebt verstrekt bij het registreren voor een account en die u de FB-website hebt toegestaan om te delen met Cleanz, inclusief, maar niet beperkt tot, uw voornaam, uw FB-website gebruikersprofielfoto, uw vriendenlijst, pagina’s waar u fan van bent, uw geslacht en de netwerken waartoe u behoort (gezamenlijk uw “Ingediende Informatie”). Naast de persoonlijke informatie en ingediende informatie, kunnen we de volgende informatie verzamelen die u verstrekt (gezamenlijk met persoonlijke informatie en ingediende informatie, de “informatie”):

– Informatie uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals blogs en reacties van andere Gebruikers.

– Bepaalde standaard browserinformatie, zoals uw browsertype, IP-adres en toegangstijden.

Door gebruik te maken van en/of toegang te krijgen tot de Diensten, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw Informatie te verzamelen en te gebruiken in verband met de Diensten. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Cleanz naar eigen goeddunken, maar niet verplicht is, kopieën van uw informatie voor onbepaalde tijd mag bewaren, of enige of alle informatie kan verwijderen. Wanneer u eventuele promotionele e-mails of nieuwsbrieven van Cleanz ontvangt, kunnen we aangepaste links of vergelijkbare technologieën gebruiken om te bepalen of dergelijke nieuwsbrieven of e-mails zijn geopend en op welke links u klikt. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichtere emailcommunicatie en/of andere informatie te verstrekken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Cleanz verzamelt en gebruikt uw gegevens om de site/ app te beheren en te verbeteren en om de Diensten beter te kunnen leveren. Dit gebruik kan het uitvoeren van analyses omvatten die gericht zijn op het verbeteren van de Diensten; de Site, de App of Diensten gebruiksvriendelijker te maken door de noodzaak voor u om herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren te verminderen; en het weergeven van advertenties en inhoud die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.

Als je je hebt geregistreerd voor een account via je FBwebsiteprofiel, zal Cleanz je informatie niet bewust gebruiken, weergeven of delen op een manier die niet in overeenstemming is met de privacy-instellingen en het beleid van de FB-website (gezamenlijk het “FB-beleid”) waar u zich hebt geregistreerd (inclusief, voor Facebookaccounts, sectie 9 van de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van Facebook, momenteel toegankelijk op http://www.facebook.com/terms.php). We raden je aan om de gebruiksvoorwaarden en het FBbeleid waarmee je toegang hebt tot de Diensten zorgvuldig te lezen. Het is uw verantwoordelijkheid om het respectieve FB-beleid te lezen en te accepteren voordat u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Diensten.

Cleanz kan de site/app en de dienst ondersteunen door te adverteren, en dienovereenkomstig kan Cleanz een deel van de verzamelde informatie gebruiken om de advertenties af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. Bij het selecteren van aangepaste advertenties die op u zijn afgestemd, worden echter gegevens gebruikt die u niet persoonlijk identificeren, zoals het gebruik van demografische gegevens zoals postcode. Cleanz kan uw informatie ook gebruiken om met u te communiceren, zoals het verstrekken van verplichte kennisgevingen of discretionaire kennisgevingen over de Dienst. Van tijd tot tijd kan Cleanz u ook enquêtes of promotionele mailings sturen om u te informeren over andere producten of diensten die beschikbaar zijn van Cleanz en haar gelieerde ondernemingen.

Het hoofdkantoor van Cleanz is gevestigd in Nederland. Informatie kan door ons worden geopend of aan ons worden overgedragen in Nederland of aan onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners of serviceproviders elders in de wereld. Door ons informatie te verstrekken, stemt u in met deze overdracht. We zullen de privacy en veiligheid van informatie beschermen volgens ons privacybeleid, ongeacht waar deze wordt verwerkt of opgeslagen

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden

Cleanz verkoopt, verhuurt, leaset of onthult uw persoonlijke gegevens niet. Behalve zoals beschreven in dit privacybeleid, zullen uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt door Cleanz en haar gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en uw persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan andere derden zonder uw toestemming. Door uw account te openen, kunt u ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens te delen met geselecteerde Cleanz-partners, zodat zij contact met u kunnen opnemen over hun respectievelijke producten, diensten of aanbiedingen.

Cleanz kan andere bedrijven inhuren om namens Cleanz beperkte administratieve en communicatiediensten te verlenen, zoals het hosten van Sites, het verwerken en bezorgen van mailings, het bieden van klantenondersteuning of het verlenen van betalingverwerkingsdiensten. Cleanz heeft het recht om uw persoonlijke informatie aan deze externe bedrijven bekend te maken met het oog op het beheren en onderhouden van de functies en operaties van de site en app. Die bedrijven mogen alleen die persoonlijke informatie verkrijgen die nodig is om de respectieve diensten te leveren, en Cleanz geeft deze bedrijven geen toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken, behalve met het enige doel om de door Cleanz gevraagde diensten te leveren.

U begrijpt en stemt ermee in dat Cleanz persoonlijke informatie over u of uw account kan openen en/of bekendmaken zonder uw voorafgaande toestemming als Cleanz te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan juridische procedures of andere wettelijke vereisten van enige overheidsinstantie; (2) om de rechten of eigendom van Cleanz te beschermen en te verdedigen (inclusief de handhaving van onze overeenkomsten); (3) de Servicevoorwaarden afdwingen, die toegankelijk zijn op [https://cleanz.nl/terms]; (4) het uitvoeren van onderhoud en reparatie van de Site/App of apparatuur zoals toegestaan door de wet; (5) handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Cleanz Site/App of leden van het publiek te beschermen; of (6) voldoen aan een faillissement, fusie, overname, overdracht van zeggenschap, joint venture of andere bedrijfscombinatie.

Cleanz is niet verplicht om de geldigheid van een huiszoekingsbevel, dagvaarding of ander soortgelijk overheidsverzoek dat we ontvangen in twijfel te trekken of te betwisten. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om activa te kopen of te verkopen. Bij dit soort transacties is gebruikersinformatie doorgaans een van de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen. Bovendien, als Cleanz, of vrijwel al zijn activa, zouden worden verworven, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verkrijger van Cleanz uw informatie mag blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Automatisch verzamelde informatie

We kunnen bepaalde soorten informatie ontvangen en opslaan wanneer u interactie heeft met de Site/App en/of onze Diensten. Cleanz kan ervoor kiezen om automatisch informatie op onze server-logboeken van uw browser te ontvangen en op te slaan, inclusief uw IP-adres, cookie-informatie en de pagina die u hebt opgevraagd. Cleanz gebruikt “cookies” om nietpersoonlijke gegevens en informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een site gebruikt om terugkerende gebruikers te herkennen, en worden doorgaans door een webpagina-server op uw harde schijf geplaatst. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. De manier waarop cookies werken, is door een nummer aan de gebruiker toe te kennen dat geen betekenis heeft buiten de toegewezen site. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cleanz geen controle heeft over het gebruik van cookies (of de resulterende informatie) door externe partners of adverteerders van Cleanz. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst uw browser-instelling wijzigen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u zich mogelijk niet aanmelden of andere interactieve functies van de site en dienst gebruiken die afhankelijk zijn van cookies.

Daarnaast kan Cleanz externe analyseproviders en producten gebruiken om informatie te verkrijgen, samen te stellen en te analyseren over hoe gebruikers Cleanz en/of de Diensten gebruiken en ermee omgaan. Cleanz kan informatie verstrekken aan deze analyseproviders om statistieken en andere informatie te verkrijgen over hoe gebruikers Cleanz gebruiken en ermee omgaan. Deze analyseproviders kunnen verschillende gevestigde of nieuwe trackingtechnologieën of -tools gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot cookies, web-bakens, HTTP-cache, lokaal gedeelde objecten en permanente identifiers) om uw computer of apparaat te herkennen en/of om deze te verzamelen of informatie te compileren. Cleanz heeft geen controle over de technologieën, tools of praktijken van de derde partijen die analytische producten en diensten aan Cleanz leveren

E-mailcommunicatie

Na registratie voor een Account of het gebruik van de Diensten van Cleanz, kunnen we u e-mails sturen. Als u geen e-mail of andere post van ons wilt ontvangen, laat het ons dan per e-mail weten op [care@cleanz.nl] en voeg voldoende informatie toe om uw account te identificeren, inclusief uw naam, e-mailadres en de bijzonderheden van uw verzoek. Nadat u zich echter hebt afgemeld om geen e-mails meer te ontvangen, kan Cleanz nog steeds contact met u opnemen via email voor administratieve of informatieve doeleinden, inclusief berichten over het beheer van uw account en/of diensten of evenementen waarvoor u zich hebt geregistreerd.

Advertenties weergegeven door derden

Cleanz kan externe advertentieservicebedrijven, waaronder advertentienetwerken, toestaan advertenties op de Site weer te geven. Bedrijven die advertenties aanbieden, kunnen een permanente cookie op uw computer plaatsen om uw computer te herkennen telkens wanneer ze een online advertentie aan u tonen, en als zodanig kunnen ze in de loop van de tijd informatie verzamelen over of u de advertenties die ze weergeven hebt bekeken of erop hebt geklikt . Deze bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om gerichte advertenties weer te geven en kunnen deze informatie in verband brengen met uw volgende bezoeken, aankopen of andere activiteiten op de sites van deelnemende adverteerders. Cleanz heeft geen toegang tot of controle over cookies van deze links naar andere sites en organisaties, noch heeft Cleanz controle over of toegang tot cookies door externe partners of adverteerders van Cleanz. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van persoonlijke informatie die een externe adverteerder of advertentieserver van u kan verzamelen.

Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid

Cleanz verwelkomt alle vragen of opmerkingen die u heeft met betrekking tot dit privacybeleid, bijvoorbeeld over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, onderhouden, gebruiken of delen. Dergelijke vragen of opmerkingen moeten via e-mail worden ingediend bij [care@cleanz.nl]. We zullen er alles aan doen om uw probleem op te lossen of te beantwoorden.