Algemene voorwaarden

Laatste update: 1 juli, 2022

1. CONTRACTUELE RELATIE –

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandacht door voordat u deze site of een van de diensten en toepassingen gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, verzoeken wij u deze website of de producten of diensten die daardoor worden aangeboden niet te gebruiken.

Welkom bij Cleanz. Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) zijn van toepassing op de V.O.F. Cleanz (“Cleanz”) website (Cleanz.nl) en de gerelateerde mobiele applicatie en/of geselecteerde andere domeinen, bestaande of toekomstige, en gerelateerde inhoud, producten en diensten (gezamenlijk , de “Diensten”). Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent “Cleanz”, “wij”, “ons” of “onze” V.O.F. Cleanz.

Door onze Diensten te openen of te gebruiken, ongeacht of u zich registreert om de dienst te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst en met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, dat een contractuele relatie tot stand brengt tussen jou en Cleanz. Deze Overeenkomst vervangt eerdere overeenkomsten of afspraken met u. U dient de Overeenkomst door te nemen voordat u ons informatie verstrekt.

Als voorwaarde van deze Overeenkomst erkent u verder dat wij, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst te allen tijde kunnen wijzigen door middel van een kennisgeving. Die kennisgeving kan worden gedaan (i) door kennisgeving via onze website of mobiele applicaties of per email, of (ii) door een herziening van deze Algemene voorwaarden te plaatsen en de laatst bijgewerkte kennisgeving hierboven te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na een dergelijke kennisgeving of plaatsing vormt uw instemming om gebonden te zijn aan de Overeenkomst, zoals gewijzigd. U bevestigt dat u deze Overeenkomst periodiek zult herzien, zodat u op de hoogte bent van alle wijzigingen die in deze Overeenkomst zijn aangebracht.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde Diensten, zoals beleid voor een bepaald evenement, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden, indien van toepassing, zullen deze aan u worden bekendgemaakt in verband met de toepasselijke Diensten. Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op, en worden beschouwd als onderdeel van, de Overeenkomst voor de doeleinden van de toepasselijke Diensten. Aanvullende voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden van deze Overeenkomst in het geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

2. DE DIENSTEN –

Cleanz is een on-demand was- en stomerij bezorgservice waarmee gebruikers de bezorging kunnen plannen met behulp van de mobiele applicaties of website van Cleanz die wordt aangeboden als onderdeel van de Diensten (elk van de mobiele applicatie en de website is een “Applicatie”). Na het plannen van de reservering met behulp van de Applicatie, zal een Cleanz-medewerker (Cleanz valet), het wasgoed van de gebruiker ophalen en bezorgen.

EIGENDOM EN BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN MATERIALEN

De Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, inhoud, foto’s, afbeeldingen, video, audio, grafische afbeeldingen en alle software (inclusief alle bestanden of afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, of alle gegevens die bij de software horen) die beschikbaar zijn op of via de Diensten, of opgenomen in de Diensten (“Materialen”) zijn eigendom van en worden beheerd door Cleanz. De Diensten en de Materialen worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsimago, domeinnaam, octrooi, handelsgeheim, internationale verdragen en/of andere eigendomsrechten en wetten van Nederland en andere landen.

Tenzij anders aangegeven in de Diensten en met uitzondering van de handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van andere bedrijven die worden of kunnen worden weergegeven in de Diensten, zijn alle handelsmerken, dienstmerken, handelsstijl en handelsnamen eigendom van Cleanz. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, erkent u en stemt u ermee in zich te houden aan alle toepasselijke intellectuele eigendom wetten, evenals alle aanvullende kennisgevingen of beperkingen in deze Overeenkomst.

Materialen van de Diensten en Applicaties mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd, behalve dat u één exemplaar van de Materialen op een enkele computer mag downloaden voor uitsluitend niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendom vermeldingen intact houdt. U mag geen geautomatiseerd apparaat, computerprogramma, tool, algoritme, bot of soortgelijk proces gebruiken om Materialen van deze website te delven of systematisch te schrapen of te extraheren. Wijziging van de materialen of ongeoorloofd gebruik van de materialen voor enig ander doel is een schending van het handelsmerk, auteursrecht, handelsimago en andere eigendomsrechten van Cleanz. Het gebruik van dergelijke Materialen op een andere site of computernetwerk omgeving is verboden, tenzij vooraf en schriftelijk goedgekeurd door Cleanz.

In het geval dat u software downloadt van de Diensten, wordt de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk de “Software”) niet-exclusief aan u in licentie gegeven door Cleanz . Cleanz draagt de eigendom van de Software niet aan u over. Cleanz behoudt het volledige eigendomsrecht op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarop. U mag de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm.

Niets in de Diensten mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om de Materialen of eigendom inhoud te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cleanz of een andere partij die de eigendomsrechten bezit.

LICENTIE

Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden van de Overeenkomst, verleent Cleanz u een beperkte, niet-exclusieve, nietsublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke apparaat, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle inhoud, informatie en gerelateerde Materialen die via de Services beschikbaar kunnen worden gesteld, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Cleanz en de licentiegevers van Cleanz.

3. GEBRUIK VAN DIENSTEN

GEBRUIKERSVEREISTEN EN GEDRAG/GEBRUIKERSACCOUNTS

Om de meeste aspecten van de Diensten te gebruiken, moet u zich registreren voor en onderhouden van een actief persoonlijk gebruikersaccount (“Account”). U moet minimaal 16 jaar oud zijn om een Account aan te vragen. Account registratie vereist dat u bepaalde persoonlijke informatie aan Cleanz verstrekt, zoals uw naam, adres, emailadres en mobiele telefoonnummer. U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en actuele informatie in uw Account bij te houden. Als u er niet in slaagt om nauwkeurige, volledige en actuele accountinformatie bij te houden, kan dit ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot en geen gebruik kunt maken van de diensten of dat Cleanz deze Overeenkomst met u beëindigt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account, en als zodanig stemt u ermee in de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account te allen tijde te handhaven. Tenzij schriftelijk anders toegestaan door Cleanz, mag u slechts over één Account beschikken.

De dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen jonger dan 16 jaar. U mag derden niet machtigen om uw Account te gebruiken, en u mag personen jonger dan 16 jaar niet toestaan de Diensten te gebruiken, tenzij zij door u worden vergezeld. U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in alle toepasselijke wetten na te leven bij het gebruik van de Diensten, en u mag de Diensten alleen gebruiken voor wettige doeleinden. In bepaalde gevallen kan Cleanz of een externe contractant u vragen om een identiteitsbewijs voor toegang tot of gebruik van de diensten, en u stemt ermee in dat u de toegang tot of het gebruik van de diensten kan worden geweigerd als u weigert een identiteitsbewijs te verstrekken.

 

TEKSTBERICHTEN

Door een Account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de Diensten u informatieve tekstberichten (sms) kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van Cleanz door een verzoek te sturen naar care@cleanz.nl of door STOP te antwoorden op elk bericht dat u ontvangt. U erkent dat het afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van invloed kan zijn op uw gebruik van de Diensten.

 

KORTINGSCODES EN SPECIALE AANBIEDINGEN

Cleanz kan, naar eigen goeddunken van Cleanz, kortingscodes maken die kunnen worden ingewisseld voor kortingen of andere functies of voordelen met betrekking tot externe contractanten, onderhevig aan voorwaarden die Cleanz kan vaststellen per kortingscode (“Promocodes”). U stemt ermee in dat kortingscodes: (i) moeten worden gebruikt voor het beoogde publiek en doel, en op een wettige manier; (ii) op geen enkele manier mag worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen, of beschikbaar worden gemaakt voor het grote publiek, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toegestaan door Cleanz; (iii) door Cleanz op elk moment om welke reden dan ook kan worden uitgeschakeld zonder aansprakelijkheid jegens Cleanz; (iv) niet geldig zijn voor contanten; en (v) kunnen verlopen voorafgaand aan uw gebruik. Cleanz behoudt zich het recht voor om kredieten of andere functies of voordelen verkregen door het gebruik van kortingscodes door u of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat Cleanz vaststelt of van mening is dat het gebruik of het inwisselen van de kortingscode foutief, frauduleus, onwettig of in strijd met de toepasselijke kortingscode-voorwaarden of de voorwaarden van de Overeenkomst.

 

MINIMALE BESTELBEDRAG

Het minimale bestelbedrag is zoals vermeld op de website van Cleanz en kan van tijd tot tijd veranderen.

 

NETWERKTOEGANG EN APPARATEN

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de data netwerktoegang die nodig is om de diensten te gebruiken. De data- en bericht tarieven en vergoedingen van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de Diensten opent of gebruikt vanaf een draadloos apparaat. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en Applicaties en eventuele updates daarvoor. Cleanz garandeert niet dat de Diensten, of een deel daarvan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

 

BESCHADIGDE OF VERLOREN ITEMS

Het is onze prioriteit om de beste zorg voor uw kledingstuk te leveren en we waarderen uw vertrouwen.

 

Ontbrekende items

Hoewel het nooit onze bedoeling is dat een item zoekraakt, kan het gebeuren. Als dit het geval is, laat het ons dan onmiddellijk weten door ons klantenservice team een e-mail te sturen naar care@cleanz.nl. De conciërge op de hoogte stellen of Cleanz op de hoogte stellen via sms is onvoldoende. Om een vergoeding te ontvangen, moet elk ontbrekend artikel binnen vierentwintig (24) uur na de levering van de bestelling aan Cleanz worden gemeld, zodat de kans zo groot mogelijk is dat het wordt gevonden. Alle claims worden geval per geval beoordeeld. Artikelen worden na tien (10) werkdagen als verloren beschouwd nadat de eerste claim is ingediend. Alle beslissingen over verloren items zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief.

 

Richtlijnen voor vergoedingen

Voor al onze Diensten, is elke vergoeding voor een item of bestelling die door Cleanz als verloren wordt beschouwd, beperkt tot en zal niet hoger zijn dan tien (10) keer de kosten voor het reinigen van het verloren item (exclusief btw en andere vergoedingen) ongeacht het merk, de prijs of de staat van het kledingstuk, of € 500, welke van beide lager is. Voor zover toegestaan door de wet, zal de totale aansprakelijkheid van Cleanz in verband met een verloren voorwerp het voorgaande bedrag niet overschrijden. Het aanbod van Cleanz voor terugbetaling is zeven (7) werkdagen geldig nadat het aanbod is gedaan. Alle pogingen tot inwisseling daarna zullen van geval tot geval worden beoordeeld. Alle beslissingen over verloren items zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief.

Uitzonderingen op dit beleid voor ontbrekende items zijn onder meer:

– Sokken, die worden vergoed voor € 4 per paar, ongeacht merk, prijs of staat.

– Cleanz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke (was)zakken die geen Cleanz waszakken zijn.

– Cleanz neemt geen verantwoordelijkheid voor losse items die verloren gaan wanneer ze in een Cleanz waszak worden gedaan, zoals: Horloges, sieraden, manchetknopen, geld, portemonnees, enzovoorts en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke artikelen.

Cleanz is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat u bij het plaatsen van een bestelling niet de juiste dienst selecteert (bijv. de was service in plaats van stomerij service) of wanneer artikelen in verkeerde zakken worden meegegeven (bijv. stomerij items geplaatst in de Cleanz LAUNDRY zak). Cleanz is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, maar niet beperkt tot losse voorwerpen zoals pennen en lippenstift.

Beschadigde artikelen moeten binnen vierentwintig (24) uur na levering van de bestelling worden gemeld door ons een e-mail te sturen naar care@cleanz.nl. De conciërge op de hoogte stellen of Cleanz op de hoogte stellen via sms is onvoldoende. Alle beschadigde artikelen moeten door Cleanz worden geïnspecteerd door middel van digitale foto’s van elk beschadigd artikel, binnen zeven (7) dagen na levering van de bestelling. Alle beslissingen over beschadigde artikelen zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief.

 

Beschadigde items

Hoewel we ons best doen om schade aan je kledingstuk te voorkomen, zal helaas elk kledingstuk, ongeacht het merk of de kwaliteit, na verloop van tijd verslijten, en er is niets dat Cleanz kan doen om te voorspellen wanneer dit zal gebeuren, of dit te voorkomen. Voor schade die verband houdt met normale slijtage, biedt Cleanz geen vergoeding aan.

Volgens de industrienormen wordt het volgende als normale slijtage beschouwd:

– Krimp door herhaaldelijk wassen

– Kleurvervaging

– Kleine gaatjes of scheurtjes

– Knoop schade

– Verdunning van stof

– Verkleuring veroorzaakt door hygiëne

– of schoonheidsproducten (deodorant, parfum, eau de cologne)

 

Hang dry (nat uithangen)

Bij Cleanz kunt u via de notities doorgeven bepaalde kledingstukken niet te laten drogen, maar voor een hang dry (nat uithangen) optie kiezen. Wij kunnen niet garanderen dat de artikelen droog terugkomen. Uw artikelen worden aan de lucht gedroogd voordat ze worden afgeleverd. We raden aan om het plastic kledinghoes van je hang-dry item(s) te verwijderen en op te hangen om ze te laten drogen zodra je je bestelling hebt ontvangen. Door de doorlooptijd en de dikte van bepaalde artikelen kunnen de artikelen een “muffe geur” hebben. Houd hier rekening mee bij het maken van bestellingen met een langere doorlooptijd die ook hang dry items omvatten. Hang dry items worden op plastic hangers geplaatst om het drogen te versnellen en te vergemakkelijken. In dit proces is het mogelijk dat er kleurbloedingen optreden. Cleanz is niet aansprakelijk voor kleurdoorloop veroorzaakt door het drooghangen.

 

Richtlijnen voor vergoedingen

Voor alle items, ongeacht de dienst, die buiten het bovenstaande als beschadigd worden beschouwd, kan Cleanz u vergoeden door tot tien (10) keer de kosten te betalen voor het reinigen van het item (exclusief belasting en andere toeslagen) waarvoor de schade is opgetreden, ongeacht merk, prijs of staat van het kledingstuk, of € 500, afhankelijk van wat lager is. Voor zover toegestaan door de wet, zal de totale aansprakelijkheid van Cleanz in verband met een beschadigd item het voorgaande bedrag niet overschrijden. Het aanbod van Cleanz voor terugbetaling is zeven (7) werkdagen geldig nadat het aanbod is gedaan. Alle pogingen tot inwisseling daarna zullen van geval tot geval worden beoordeeld. Alle beslissingen over beschadigde artikelen zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief. Om een vergoeding te ontvangen, kan Cleanz ervoor kiezen het beschadigde item ter inspectie aan ons te overhandigen en vervolgens voor training doeleinden worden gebruikt of worden gedoneerd. Als je je artikel wilt houden, kan Cleanz ervoor kiezen het bedrag van de vergoeding te verminderen.

 

Wasservice (wassen, drogen & vouwen)

Wanneer je jouw standaard wasgoed meegeeft aan Cleanz, is het belangrijk de onderstaande instructies te volgen:

– Zorg er altijd voor dat alle kledingstukken die je meegeeft voor de was geschikt zijn (minimaal 30° C graden) voor de was en droger. Items die alleen geschikt zijn voor de stomerij of handwas mogen niet in de standaard Wasservice. Het controleren van de care labels is de beste manier om schade te voorkomen aan je kledingstukken. Onze wasprofessionals zetten je items apart die niet geschikt zijn voor de standaard Wasservice, maar dat geeft geen garantie dat ze altijd niet geschikte items uit de was sorteren. Cleanz is niet aansprakelijk voor items die voor de verkeerde service zijn ingestuurd.

– Controleer altijd je zakken voordat je de was aan ons meegeeft. Pennen, make-up en soort gelijke items kunnen ervoor zorgen dat een deel of je hele was wordt beschadigd. Met weinig tot geen kans op het verwijderen van de nieuwe schade. In de meeste gevallen komen wij deze items wel tegen, aangezien onze was-proffesionals standaard je zakken controleren voordat ze de was in gaan. Het kan voorkomen dat deze items alsnog worden gemist, in dit geval is Cleanz niet aansprakelijk voor de eventuele schade dat is voortgekomen uit deze vergeten items. Persoonlijke items die wij tegenkomen in je was, zoals geld, sieraden en soort gelijke items worden altijd geretourneerd. Het kan voorkomen dat deze items worden gemist en verloren gaan tijdens het wasproces. Cleanz is niet aansprakelijk voor persoonlijke items die verloren gaan tijdens het wasproces.

– Wij adviseren om delicate items zoals beha’s en lingerie en soortgelijke items in een wasnetje mee te geven voor de beste wasresultaten. Dit soort items met haakjes kunnen aan de wastrommel, wasdroger of andere kledingstukken blijven haken en voor schade zorgen aan je items die wij niet kunnen voorkomen, omdat dit deel uitmaakt van de normale wasproces. Cleanz is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door items die vasthaken aan de machine of kledingstukken.

 

OPHALEN EN BEZORGEN

Ons doel is om waardevolle en tijdige service te bieden aan al onze klanten en partners. Als u een pick up minder dan 2 uur voor de door jou gewenste tijd annuleert, een bezorging verplaatst na de aangegeven tijd voor wijziging, of als we een bestelling niet kunnen bezorgen of ophalen omdat u of uw aangewezen persoon niet is verschenen, kunnen wij een redelijk bedrag van vijf (5) euro annuleringskosten (“No Show Fee”) in rekening brengen.

We hopen al onze klanten een gemakkelijke service te bieden en kunnen bestellingen buiten de woningen, receptie of bij een portier achterlaten, mits de klant schriftelijke toestemming geeft. Echter, zodra de levering heeft plaatsgevonden, kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van artikelen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de veiligheid van de artikelen te waarborgen na levering door Cleanz.

U heeft de mogelijkheid om ons te vragen uw wasgoed bij de portiers of een andere locatie achter te laten, maar Cleanz is als gevolg daarvan niet verantwoordelijk voor enig verlies.

 

VOORRAAD

Cleanz behoudt zich het recht voor om gegevens van uw kleding bij te houden en dergelijke gegevens, die afbeeldingen of foto’s kunnen bevatten, te bewaren, op te slaan, weer te geven of te reproduceren, en dergelijke gegevens te associëren met uw naam of andere profielinformatie voor commercieel redelijke perioden voor archivering, inventarisatie, kwaliteitscontrole , verliespreventie en/of gegevensverzameling.

 

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK/CONTROLE VAN DIENSTEN

Door deel te nemen aan een van de bovengenoemde activiteiten, stemmen alle gebruikers ermee in alle gedragsnormen te volgen die via de Diensten zijn gepubliceerd. Zonder het voorgaande te beperken, zult u geen Gebruikersinhoud verstrekken die inbreukmakend, lasterlijk, onwettig, obsceen, seksueel expliciet, intimiderend, bedreigend, beledigend, illegaal of anderszins ongepast is. Cleanz behoudt zich het recht voor om gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en om de toegang tot dergelijke delen van de Diensten te beëindigen of op te schorten voor gedrag dat naar onze mening, naar eigen goeddunken, in strijd is met aanvaardbare gebruiksnormen of het genot belemmert van andere mensen in onze Diensten. Cleanz zal ook samenwerken met lokale, provinciale en/of federale autoriteiten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Cleanz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken al het gebruik van de Diensten te controleren.

 

SCHENDINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Cleanz behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die bij wet en in billijkheid beschikbaar zijn voor schendingen van de Overeenkomst, inclusief het recht om de toegang vanaf een bepaald internetadres tot de Diensten te blokkeren.

 

BEËINDIGING VAN DIENSTEN

Cleanz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Applicaties en Diensten of enig deel daarvan op elk moment te beëindigen. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om te proberen u op de hoogte te stellen van een dergelijke beëindiging. Cleanz behoudt zich het recht voor om Diensten en/of uw Account om een bepaalde reden te annuleren, bijvoorbeeld als een leveringssite ongeschikt, ontoegankelijk of onveilig is, of als gevolg van overmacht of ongepaste of beledigende activiteiten door u of derden.

De Overeenkomst blijft van toepassing zolang u de Diensten gebruikt, en alle bepalingen die hierin zijn opgenomen en die naar hun aard of effect moeten worden nageleefd of bedoeld zijn om na beëindiging te worden nageleefd, blijven ook na beëindiging van kracht en blijven bindend, inclusief de bepalingen met betrekking tot uw vrijwaringsverplichtingen, onze aansprakelijkheidsbeperkingen en de beslechting van geschillen door middel van arbitrage

4. BETALING –

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot betalingen voor de Diensten die u ontvangt (“Kosten”). Nadat u de dienst hebt ontvangen die is besteld via uw gebruik van de website en/of Applicaties, verwerkt Cleanz de betaling van de toepasselijke Kosten, met behulp van de gewenste betalingsmethode die is aangegeven in uw Account, en stuurt u een ontvangstbewijs per e-mail.

De kosten zijn inclusief toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. Door u betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door Cleanz. Elk verzoek om lagere kosten of geschillen met betrekking tot de kosten moet worden gericht aan Cleanz door contact op te nemen met care@cleanz.nl.

Cleanz behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken toekomstige Kosten voor een of alle aspecten van de Diensten vast te stellen, te verwijderen en/of te herzien. De kosten die op het moment van uw bestelling via de Diensten zijn aangegeven, zijn van toepassing (onder voorbehoud van eventuele toepasselijke kortingen of promoties). Cleanz kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers promotionele aanbiedingen en kortingen aanbieden die kunnen leiden tot verschillende kosten voor dezelfde of vergelijkbare Diensten, en u stemt ermee in dat dergelijke promotionele aanbiedingen en kortingen, tenzij deze ook aan u beschikbaar worden gesteld, geen invloed zullen hebben op uw gebruik van de Diensten of de Kosten die op u van toepassing zijn.

5. DISCLAIMER, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING –

VRIJWARING

De Materialen en de Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, wijzen Cleanz en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers met betrekking tot de Diensten en de Materialen hierin alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Het is uw verantwoordelijkheid om elke dienst of elk product dat u via onze website en/of Applicaties koopt na ontvangst zorgvuldig te lezen en te inspecteren om de veiligheid en geschiktheid voor uw consumptie of gebruik te bepalen. Cleanz verklaart of garandeert niet dat de functies in de Diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Diensten of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Cleanz geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de Materialen en/of de Diensten in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, volledigheid, correctheid of anderszins. U (en niet Cleanz) draagt de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoudsbeurten, reparaties of correcties. Toepasselijke wetgeving staat de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan door de wet, zal Cleanz of haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige speciale, gevolgschade, incidentele, directe, indirecte of straf schade of enig ander verlies of letsel dat voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de Diensten of de Materialen te gebruiken, zelfs als Cleanz of een door Cleanz geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval is Cleanz aansprakelijk voor enige schade, verlies en andere rechtsoorzaken (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of anderszins) voor toegang tot of gebruik van de Diensten of het inschakelen van de diensten van of het kopen van product(en) van een derde partij via of na toegang tot de Diensten. Voor zover wettelijk toegestaan, is uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot verloren of beschadigde artikelen zoals hierboven beschreven in de secties met de titel “Beschadigde artikelen” en “Verloren artikelen”. Indien, niettegenstaande de voorgaande uitsluitingen, wordt vastgesteld dat Cleanz of haar agenten, werknemers, functionarissen of directeuren aansprakelijk zijn voor schade, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Cleanz jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsoorzaken (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de website, Applicaties of Diensten hoger zijn dan het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor dergelijke Applicatie of Diensten. Deze beperkingen zijn niet bedoeld om aansprakelijkheid te beperken die niet kan worden uitgesloten onder de wet in het rechtsgebied van deze Overeenkomst. Cleanz en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij dergelijke schade het gevolg is van onze nalatige, roekeloze of opzettelijke handelingen of nalatigheden; en voor zover toegestaan door de wet zijn wij niet aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade.

 

GEBRUIK VAN LINKS

De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites en diensten die zijn ontwikkeld, gesponsord en/of onderhouden door derden. Cleanz beoordeelt, controleert, beheert of opereert dergelijke websites/diensten van derden die toegankelijk zijn via deze links niet, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op of via dergelijke websites/diensten van derden. Door toegang te verlenen tot de gelinkte websites/diensten, beveelt of onderschrijft Cleanz de producten of diensten die worden geleverd door de sponsor of eigenaar van die websites/diensten niet. Cleanz geeft geen garanties, verklaringen of garanties met betrekking tot, en is niet aansprakelijk voor, elektronische inhoud geleverd door een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid of het onderwerp van elektronische inhoud, of het gebruik van persoonlijke informatie die u verstrekt aan dergelijke websites/diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van dergelijke links geheel op eigen risico is. Cleanz behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook links naar andere websites te beëindigen.

 

VERGOEDING

Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in om Cleanz en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocatenhonoraria), die voortvloeien uit of in verband met: (i) uw gebruik van de Diensten; (ii) uw schending of schending van deze Overeenkomst; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door Cleanz; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe contractanten. Deze vrijwaringssectie is niet van toepassing op de eigen nalatigheid, roekeloosheid of opzet van Cleanz.

6. DIVERS –

ALGEMEEN

U mag de Overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleanz. Cleanz kan deze Overeenkomst zonder uw toestemming toewijzen aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verkrijger van het eigen vermogen, bedrijf of activa van Cleanz; of (iii) een opvolger door fusie. Elke vermeende toewijzing in strijd met deze sectie is nietig. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuur-relatie tussen u, Cleanz of een Derde Partij Contractant als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en zullen de overige bepalingen voor zover wettelijk worden gehandhaafd. Ons verzuim om enig recht of bepaling in deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling, tenzij dit schriftelijk is erkend en goedgekeurd door Cleanz. Het nalaten van Cleanz om enig onderdeel van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt niet als een verklaring van afstand beschouwd. Elke verklaring van afstand door Cleanz van enige bepaling van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt de Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en Cleanz met betrekking tot de website en Diensten en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en Cleanz met betrekking daartoe.

Algemene voorwaarden

Laatste update: 1 juli, 2022

1. CONTRACTUELE RELATIE –

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandacht door voordat u deze site of een van de diensten en toepassingen gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, verzoeken wij u deze website of de producten of diensten die daardoor worden aangeboden niet te gebruiken.

Welkom bij Cleanz. Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) zijn van toepassing op de V.O.F. Cleanz (“Cleanz”) website (Cleanz.nl) en de gerelateerde mobiele applicatie en/of geselecteerde andere domeinen, bestaande of toekomstige, en gerelateerde inhoud, producten en diensten (gezamenlijk , de “Diensten”). Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent “Cleanz”, “wij”, “ons” of “onze” V.O.F. Cleanz.

Door onze Diensten te openen of te gebruiken, ongeacht of u zich
registreert om de dienst te gebruiken, gaat u akkoord met de
voorwaarden van deze Overeenkomst en met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, dat een contractuele relatie tot stand brengt tussen jou en Cleanz. Deze Overeenkomst vervangt eerdere overeenkomsten of afspraken met u. U dient de Overeenkomst door te nemen voordat u ons informatie verstrekt.

Als voorwaarde van deze Overeenkomst erkent u verder dat wij, naar
eigen goeddunken, deze Overeenkomst te allen tijde kunnen wijzigen
door middel van een kennisgeving. Die kennisgeving kan worden gedaan (i) door kennisgeving via onze website of mobiele applicaties of per email, of (ii) door een herziening van deze Algemene voorwaarden te plaatsen en de laatst bijgewerkte kennisgeving hierboven te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na een dergelijke kennisgeving of plaatsing vormt uw instemming om gebonden te zijn aan de Overeenkomst, zoals gewijzigd. U bevestigt dat u deze Overeenkomst periodiek zult herzien, zodat u op de hoogte bent van alle wijzigingen die in deze Overeenkomst zijn aangebracht.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde
Diensten, zoals beleid voor een bepaald evenement, activiteit of
promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden, indien van toepassing, zullen deze aan u worden bekendgemaakt in verband met de toepasselijke Diensten. Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op, en worden beschouwd als onderdeel van, de Overeenkomst voor de doeleinden van de toepasselijke Diensten. Aanvullende voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden van deze Overeenkomst in het geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

2. DE DIENSTEN –

Cleanz is een on-demand was- en stomerij bezorgservice waarmee gebruikers de bezorging kunnen plannen met behulp van de mobiele applicaties of website van Cleanz die wordt aangeboden als onderdeel van de Diensten (elk van de mobiele applicatie en de website is een “Applicatie”). Na het plannen van de reservering met behulp van de Applicatie, zal een Cleanz-medewerker (Cleanz valet), het wasgoed van de gebruiker ophalen en bezorgen.

EIGENDOM EN BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN MATERIALEN

De Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, inhoud, foto’s, afbeeldingen, video, audio, grafische afbeeldingen en alle software (inclusief alle bestanden of afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, of alle gegevens die bij de software horen) die beschikbaar zijn op of via de Diensten, of opgenomen in de Diensten (“Materialen”) zijn eigendom van en worden beheerd door Cleanz. De Diensten en de Materialen worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsimago, domeinnaam, octrooi, handelsgeheim, internationale verdragen en/of andere eigendomsrechten en wetten van Nederland en andere landen.

Tenzij anders aangegeven in de Diensten en met uitzondering van de handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van andere bedrijven die worden of kunnen worden weergegeven in de Diensten, zijn alle handelsmerken, dienstmerken, handelsstijl en handelsnamen eigendom van Cleanz. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, erkent u en stemt u ermee in zich te houden aan alle toepasselijke intellectuele eigendom wetten, evenals alle aanvullende kennisgevingen of beperkingen in deze Overeenkomst.

Materialen van de Diensten en Applicaties mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd, behalve dat u één exemplaar van de Materialen op een enkele computer mag downloaden voor uitsluitend niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendom vermeldingen intact houdt. U mag geen geautomatiseerd apparaat, computerprogramma, tool, algoritme, bot of soortgelijk proces gebruiken om Materialen van deze website te delven of systematisch te schrapen of te extraheren. Wijziging van de materialen of ongeoorloofd gebruik van de materialen voor enig ander doel is een schending van het handelsmerk, auteursrecht, handelsimago en andere eigendomsrechten van Cleanz. Het gebruik van dergelijke Materialen op een andere site of computernetwerk omgeving is verboden, tenzij vooraf en schriftelijk goedgekeurd door Cleanz.

In het geval dat u software downloadt van de Diensten, wordt de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk de “Software”) niet-exclusief aan u in licentie gegeven door Cleanz . Cleanz draagt de eigendom van de Software niet aan u over. Cleanz behoudt het volledige eigendomsrecht op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarop. U mag de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm.

Niets in de Diensten mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om de Materialen of eigendom inhoud te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cleanz of een andere partij die de eigendomsrechten bezit.

LICENTIE

Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden van de Overeenkomst, verleent Cleanz u een beperkte, niet-exclusieve, nietsublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke apparaat, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle inhoud, informatie en gerelateerde Materialen die via de Services beschikbaar kunnen worden gesteld, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Cleanz en de licentiegevers van Cleanz.

3. GEBRUIK VAN DIENSTEN

GEBRUIKERSVEREISTEN EN GEDRAG/GEBRUIKERSACCOUNTS

Om de meeste aspecten van de Diensten te gebruiken, moet u zich registreren voor en onderhouden van een actief persoonlijk gebruikersaccount (“Account”). U moet minimaal 16 jaar oud zijn om een Account aan te vragen. Account registratie vereist dat u bepaalde persoonlijke informatie aan Cleanz verstrekt, zoals uw naam, adres, emailadres en mobiele telefoonnummer. U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en actuele informatie in uw Account bij te houden. Als u er niet in slaagt om nauwkeurige, volledige en actuele accountinformatie bij te houden, kan dit ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot en geen gebruik kunt maken van de diensten of dat Cleanz deze Overeenkomst met u beëindigt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account, en als zodanig stemt u ermee in de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account te allen tijde te handhaven. Tenzij schriftelijk anders toegestaan door Cleanz, mag u slechts over één Account beschikken.

De dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen jonger dan 16 jaar. U mag derden niet machtigen om uw Account te gebruiken, en u mag personen jonger dan 16 jaar niet toestaan de Diensten te gebruiken, tenzij zij door u worden vergezeld. U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in alle toepasselijke wetten na te leven bij het gebruik van de Diensten, en u mag de Diensten alleen gebruiken voor wettige doeleinden. In bepaalde gevallen kan Cleanz of een externe contractant u vragen om een identiteitsbewijs voor toegang tot of gebruik van de diensten, en u stemt ermee in dat u de toegang tot of het gebruik van de diensten kan worden geweigerd als u weigert een identiteitsbewijs te verstrekken.

 

TEKSTBERICHTEN

Door een Account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de Diensten u informatieve tekstberichten (sms) kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van Cleanz door een verzoek te sturen naar care@cleanz.nl of door STOP te antwoorden op elk bericht dat u ontvangt. U erkent dat het afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van invloed kan zijn op uw gebruik van de Diensten.

 

KORTINGSCODES EN SPECIALE AANBIEDINGEN

Cleanz kan, naar eigen goeddunken van Cleanz, kortingscodes maken die kunnen worden ingewisseld voor kortingen of andere functies of voordelen met betrekking tot externe contractanten, onderhevig aan voorwaarden die Cleanz kan vaststellen per kortingscode (“Promocodes”). U stemt ermee in dat kortingscodes: (i) moeten worden gebruikt voor het beoogde publiek en doel, en op een wettige manier; (ii) op geen enkele manier mag worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen, of beschikbaar worden gemaakt voor het grote publiek, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toegestaan door Cleanz; (iii) door Cleanz op elk moment om welke reden dan ook kan worden uitgeschakeld zonder aansprakelijkheid jegens Cleanz; (iv) niet geldig zijn voor contanten; en (v) kunnen verlopen voorafgaand aan uw gebruik. Cleanz behoudt zich het recht voor om kredieten of andere functies of voordelen verkregen door het gebruik van kortingscodes door u of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat Cleanz vaststelt of van mening is dat het gebruik of het inwisselen van de kortingscode foutief, frauduleus, onwettig of in strijd met de toepasselijke kortingscode-voorwaarden of de voorwaarden van de Overeenkomst.

 

MINIMALE BESTELBEDRAG

Het minimale bestelbedrag is zoals vermeld op de website van Cleanz en kan van tijd tot tijd veranderen.

 

NETWERKTOEGANG EN APPARATEN

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de data netwerktoegang die nodig is om de diensten te gebruiken. De data- en bericht tarieven en vergoedingen van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de Diensten opent of gebruikt vanaf een draadloos apparaat. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en Applicaties en eventuele updates daarvoor. Cleanz garandeert niet dat de Diensten, of een deel daarvan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

 

BESCHADIGDE OF VERLOREN ITEMS

Het is onze prioriteit om de beste zorg voor uw kledingstuk te leveren en we waarderen uw vertrouwen.

 

Ontbrekende items

Hoewel het nooit onze bedoeling is dat een item zoekraakt, kan het gebeuren. Als dit het geval is, laat het ons dan onmiddellijk weten door ons klantenservice team een e-mail te sturen naar care@cleanz.nl. De conciërge op de hoogte stellen of Cleanz op de hoogte stellen via sms is onvoldoende. Om een vergoeding te ontvangen, moet elk ontbrekend artikel binnen vierentwintig (24) uur na de levering van de bestelling aan Cleanz worden gemeld, zodat de kans zo groot mogelijk is dat het wordt gevonden. Alle claims worden geval per geval beoordeeld. Artikelen worden na tien (10) werkdagen als verloren beschouwd nadat de eerste claim is ingediend. Alle beslissingen over verloren items zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief.

 

Richtlijnen voor vergoedingen

Voor al onze Diensten, is elke vergoeding voor een item of bestelling die door Cleanz als verloren wordt beschouwd, beperkt tot en zal niet hoger zijn dan tien (10) keer de kosten voor het reinigen van het verloren item (exclusief btw en andere vergoedingen) ongeacht het merk, de prijs of de staat van het kledingstuk, of € 500, welke van beide lager is. Voor zover toegestaan door de wet, zal de totale aansprakelijkheid van Cleanz in verband met een verloren voorwerp het voorgaande bedrag niet overschrijden. Het aanbod van Cleanz voor terugbetaling is zeven (7) werkdagen geldig nadat het aanbod is gedaan. Alle pogingen tot inwisseling daarna zullen van geval tot geval worden beoordeeld. Alle beslissingen over verloren items zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief.

Uitzonderingen op dit beleid voor ontbrekende items zijn onder meer:

– Sokken, die worden vergoed voor € 4 per paar, ongeacht merk, prijs of staat.

– Cleanz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke (was)zakken die geen Cleanz waszakken zijn.

– Cleanz neemt geen verantwoordelijkheid voor losse items die verloren gaan wanneer ze in een Cleanz waszak worden gedaan, zoals: Horloges, sieraden, manchetknopen, geld, portemonnees, enzovoorts en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke artikelen.

Cleanz is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat u bij het plaatsen van een bestelling niet de juiste dienst selecteert (bijv. de was service in plaats van stomerij service) of wanneer artikelen in verkeerde zakken worden meegegeven (bijv. stomerij items geplaatst in de Cleanz LAUNDRY zak). Cleanz is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, maar niet beperkt tot losse voorwerpen zoals pennen en lippenstift.

Beschadigde artikelen moeten binnen vierentwintig (24) uur na levering van de bestelling worden gemeld door ons een e-mail te sturen naar care@cleanz.nl. De conciërge op de hoogte stellen of Cleanz op de hoogte stellen via sms is onvoldoende. Alle beschadigde artikelen moeten door Cleanz worden geïnspecteerd door middel van digitale foto’s van elk beschadigd artikel, binnen zeven (7) dagen na levering van de bestelling. Alle beslissingen over beschadigde artikelen zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief.

 

Beschadigde items

Hoewel we ons best doen om schade aan je kledingstuk te voorkomen, zal helaas elk kledingstuk, ongeacht het merk of de kwaliteit, na verloop van tijd verslijten, en er is niets dat Cleanz kan doen om te voorspellen wanneer dit zal gebeuren, of dit te voorkomen. Voor schade die verband houdt met normale slijtage, biedt Cleanz geen vergoeding aan.

Volgens de industrienormen wordt het volgende als normale slijtage beschouwd:

– Krimp door herhaaldelijk wassen

– Kleurvervaging

– Kleine gaatjes of scheurtjes

– Knoop schade

– Verdunning van stof

– Verkleuring veroorzaakt door hygiëne

– of schoonheidsproducten (deodorant, parfum, eau de cologne)

 

Hang dry (nat uithangen)

Bij Cleanz kunt u via de notities doorgeven bepaalde kledingstukken niet te laten drogen, maar voor een hang dry (nat uithangen) optie kiezen. Wij kunnen niet garanderen dat de artikelen droog terugkomen. Uw artikelen worden aan de lucht gedroogd voordat ze worden afgeleverd. We raden aan om het plastic kledinghoes van je hang-dry item(s) te verwijderen en op te hangen om ze te laten drogen zodra je je bestelling hebt ontvangen. Door de doorlooptijd en de dikte van bepaalde artikelen kunnen de artikelen een “muffe geur” hebben. Houd hier rekening mee bij het maken van bestellingen met een langere doorlooptijd die ook hang dry items omvatten. Hang dry items worden op plastic hangers geplaatst om het drogen te versnellen en te vergemakkelijken. In dit proces is het mogelijk dat er kleurbloedingen optreden. Cleanz is niet aansprakelijk voor kleurdoorloop veroorzaakt door het drooghangen.

 

Richtlijnen voor vergoedingen

Voor alle items, ongeacht de dienst, die buiten het bovenstaande als beschadigd worden beschouwd, kan Cleanz u vergoeden door tot tien (10) keer de kosten te betalen voor het reinigen van het item (exclusief belasting en andere toeslagen) waarvoor de schade is opgetreden, ongeacht merk, prijs of staat van het kledingstuk, of € 500, afhankelijk van wat lager is. Voor zover toegestaan door de wet, zal de totale aansprakelijkheid van Cleanz in verband met een beschadigd item het voorgaande bedrag niet overschrijden. Het aanbod van Cleanz voor terugbetaling is zeven (7) werkdagen geldig nadat het aanbod is gedaan. Alle pogingen tot inwisseling daarna zullen van geval tot geval worden beoordeeld. Alle beslissingen over beschadigde artikelen zijn naar eigen goeddunken van Cleanz en zijn definitief. Om een vergoeding te ontvangen, kan Cleanz ervoor kiezen het beschadigde item ter inspectie aan ons te overhandigen en vervolgens voor training doeleinden worden gebruikt of worden gedoneerd. Als je je artikel wilt houden, kan Cleanz ervoor kiezen het bedrag van de vergoeding te verminderen.

 

Wasservice (wassen, drogen & vouwen)

Wanneer je jouw standaard wasgoed meegeeft aan Cleanz, is het belangrijk de onderstaande instructies te volgen:

– Zorg er altijd voor dat alle kledingstukken die je meegeeft voor de was geschikt zijn (minimaal 30° C graden) voor de was en droger. Items die alleen geschikt zijn voor de stomerij of handwas mogen niet in de standaard Wasservice. Het controleren van de care labels is de beste manier om schade te voorkomen aan je kledingstukken. Onze wasprofessionals zetten je items apart die niet geschikt zijn voor de standaard Wasservice, maar dat geeft geen garantie dat ze altijd niet geschikte items uit de was sorteren. Cleanz is niet aansprakelijk voor items die voor de verkeerde service zijn ingestuurd.

– Controleer altijd je zakken voordat je de was aan ons meegeeft. Pennen, make-up en soort gelijke items kunnen ervoor zorgen dat een deel of je hele was wordt beschadigd. Met weinig tot geen kans op het verwijderen van de nieuwe schade. In de meeste gevallen komen wij deze items wel tegen, aangezien onze was-proffesionals standaard je zakken controleren voordat ze de was in gaan. Het kan voorkomen dat deze items alsnog worden gemist, in dit geval is Cleanz niet aansprakelijk voor de eventuele schade dat is voortgekomen uit deze vergeten items. Persoonlijke items die wij tegenkomen in je was, zoals geld, sieraden en soort gelijke items worden altijd geretourneerd. Het kan voorkomen dat deze items worden gemist en verloren gaan tijdens het wasproces. Cleanz is niet aansprakelijk voor persoonlijke items die verloren gaan tijdens het wasproces.

– Wij adviseren om delicate items zoals beha’s en lingerie en soortgelijke items in een wasnetje mee te geven voor de beste wasresultaten. Dit soort items met haakjes kunnen aan de wastrommel, wasdroger of andere kledingstukken blijven haken en voor schade zorgen aan je items die wij niet kunnen voorkomen, omdat dit deel uitmaakt van de normale wasproces. Cleanz is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door items die vasthaken aan de machine of kledingstukken.

 

OPHALEN EN BEZORGEN

Ons doel is om waardevolle en tijdige service te bieden aan al onze klanten en partners. Als u een pick up minder dan 2 uur voor de door jou gewenste tijd annuleert, een bezorging verplaatst na de aangegeven tijd voor wijziging, of als we een bestelling niet kunnen bezorgen of ophalen omdat u of uw aangewezen persoon niet is verschenen, kunnen wij een redelijk bedrag van vijf (5) euro annuleringskosten (“No Show Fee”) in rekening brengen.

We hopen al onze klanten een gemakkelijke service te bieden en kunnen bestellingen buiten de woningen, receptie of bij een portier achterlaten, mits de klant schriftelijke toestemming geeft. Echter, zodra de levering heeft plaatsgevonden, kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van artikelen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de veiligheid van de artikelen te waarborgen na levering door Cleanz.

U heeft de mogelijkheid om ons te vragen uw wasgoed bij de portiers of een andere locatie achter te laten, maar Cleanz is als gevolg daarvan niet verantwoordelijk voor enig verlies.

 

VOORRAAD

Cleanz behoudt zich het recht voor om gegevens van uw kleding bij te houden en dergelijke gegevens, die afbeeldingen of foto’s kunnen bevatten, te bewaren, op te slaan, weer te geven of te reproduceren, en dergelijke gegevens te associëren met uw naam of andere profielinformatie voor commercieel redelijke perioden voor archivering, inventarisatie, kwaliteitscontrole , verliespreventie en/of gegevensverzameling.

 

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK/CONTROLE VAN DIENSTEN

Door deel te nemen aan een van de bovengenoemde activiteiten, stemmen alle gebruikers ermee in alle gedragsnormen te volgen die via de Diensten zijn gepubliceerd. Zonder het voorgaande te beperken, zult u geen Gebruikersinhoud verstrekken die inbreukmakend, lasterlijk, onwettig, obsceen, seksueel expliciet, intimiderend, bedreigend, beledigend, illegaal of anderszins ongepast is. Cleanz behoudt zich het recht voor om gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en om de toegang tot dergelijke delen van de Diensten te beëindigen of op te schorten voor gedrag dat naar onze mening, naar eigen goeddunken, in strijd is met aanvaardbare gebruiksnormen of het genot belemmert van andere mensen in onze Diensten. Cleanz zal ook samenwerken met lokale, provinciale en/of federale autoriteiten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Cleanz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken al het gebruik van de Diensten te controleren.

 

SCHENDINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Cleanz behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die bij wet en in billijkheid beschikbaar zijn voor schendingen van de Overeenkomst, inclusief het recht om de toegang vanaf een bepaald internetadres tot de Diensten te blokkeren.

 

BEËINDIGING VAN DIENSTEN

Cleanz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Applicaties en Diensten of enig deel daarvan op elk moment te beëindigen. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om te proberen u op de hoogte te stellen van een dergelijke beëindiging. Cleanz behoudt zich het recht voor om Diensten en/of uw Account om een bepaalde reden te annuleren, bijvoorbeeld als een leveringssite ongeschikt, ontoegankelijk of onveilig is, of als gevolg van overmacht of ongepaste of beledigende activiteiten door u of derden.

De Overeenkomst blijft van toepassing zolang u de Diensten gebruikt, en alle bepalingen die hierin zijn opgenomen en die naar hun aard of effect moeten worden nageleefd of bedoeld zijn om na beëindiging te worden nageleefd, blijven ook na beëindiging van kracht en blijven bindend, inclusief de bepalingen met betrekking tot uw vrijwaringsverplichtingen, onze aansprakelijkheidsbeperkingen en de beslechting van geschillen door middel van arbitrage

4. BETALING –

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot betalingen voor de Diensten die u ontvangt (“Kosten”). Nadat u de dienst hebt ontvangen die is besteld via uw gebruik van de website en/of Applicaties, verwerkt Cleanz de betaling van de toepasselijke Kosten, met behulp van de gewenste betalingsmethode die is aangegeven in uw Account, en stuurt u een ontvangstbewijs per e-mail.

De kosten zijn inclusief toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. Door u betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door Cleanz. Elk verzoek om lagere kosten of geschillen met betrekking tot de kosten moet worden gericht aan Cleanz door contact op te nemen met care@cleanz.nl.

Cleanz behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken toekomstige Kosten voor een of alle aspecten van de Diensten vast te stellen, te verwijderen en/of te herzien. De kosten die op het moment van uw bestelling via de Diensten zijn aangegeven, zijn van toepassing (onder voorbehoud van eventuele toepasselijke kortingen of promoties). Cleanz kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers promotionele aanbiedingen en kortingen aanbieden die kunnen leiden tot verschillende kosten voor dezelfde of vergelijkbare Diensten, en u stemt ermee in dat dergelijke promotionele aanbiedingen en kortingen, tenzij deze ook aan u beschikbaar worden gesteld, geen invloed zullen hebben op uw gebruik van de Diensten of de Kosten die op u van toepassing zijn.

5. DISCLAIMER, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING –

VRIJWARING

De Materialen en de Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, wijzen Cleanz en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers met betrekking tot de Diensten en de Materialen hierin alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Het is uw verantwoordelijkheid om elke dienst of elk product dat u via onze website en/of Applicaties koopt na ontvangst zorgvuldig te lezen en te inspecteren om de veiligheid en geschiktheid voor uw consumptie of gebruik te bepalen. Cleanz verklaart of garandeert niet dat de functies in de Diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Diensten of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Cleanz geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de Materialen en/of de Diensten in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, volledigheid, correctheid of anderszins. U (en niet Cleanz) draagt de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoudsbeurten, reparaties of correcties. Toepasselijke wetgeving staat de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan door de wet, zal Cleanz of haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige speciale, gevolgschade, incidentele, directe, indirecte of straf schade of enig ander verlies of letsel dat voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de Diensten of de Materialen te gebruiken, zelfs als Cleanz of een door Cleanz geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval is Cleanz aansprakelijk voor enige schade, verlies en andere rechtsoorzaken (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of anderszins) voor toegang tot of gebruik van de Diensten of het inschakelen van de diensten van of het kopen van product(en) van een derde partij via of na toegang tot de Diensten. Voor zover wettelijk toegestaan, is uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot verloren of beschadigde artikelen zoals hierboven beschreven in de secties met de titel “Beschadigde artikelen” en “Verloren artikelen”. Indien, niettegenstaande de voorgaande uitsluitingen, wordt vastgesteld dat Cleanz of haar agenten, werknemers, functionarissen of directeuren aansprakelijk zijn voor schade, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Cleanz jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsoorzaken (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de website, Applicaties of Diensten hoger zijn dan het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor dergelijke Applicatie of Diensten. Deze beperkingen zijn niet bedoeld om aansprakelijkheid te beperken die niet kan worden uitgesloten onder de wet in het rechtsgebied van deze Overeenkomst. Cleanz en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij dergelijke schade het gevolg is van onze nalatige, roekeloze of opzettelijke handelingen of nalatigheden; en voor zover toegestaan door de wet zijn wij niet aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade.

 

GEBRUIK VAN LINKS

De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites en diensten die zijn ontwikkeld, gesponsord en/of onderhouden door derden. Cleanz beoordeelt, controleert, beheert of opereert dergelijke websites/diensten van derden die toegankelijk zijn via deze links niet, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op of via dergelijke websites/diensten van derden. Door toegang te verlenen tot de gelinkte websites/diensten, beveelt of onderschrijft Cleanz de producten of diensten die worden geleverd door de sponsor of eigenaar van die websites/diensten niet. Cleanz geeft geen garanties, verklaringen of garanties met betrekking tot, en is niet aansprakelijk voor, elektronische inhoud geleverd door een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid of het onderwerp van elektronische inhoud, of het gebruik van persoonlijke informatie die u verstrekt aan dergelijke websites/diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van dergelijke links geheel op eigen risico is. Cleanz behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook links naar andere websites te beëindigen.

 

VERGOEDING

Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in om Cleanz en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocatenhonoraria), die voortvloeien uit of in verband met: (i) uw gebruik van de Diensten; (ii) uw schending of schending van deze Overeenkomst; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door Cleanz; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe contractanten. Deze vrijwaringssectie is niet van toepassing op de eigen nalatigheid, roekeloosheid of opzet van Cleanz.

6. DIVERS –

ALGEMEEN

U mag de Overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleanz. Cleanz kan deze Overeenkomst zonder uw toestemming toewijzen aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verkrijger van het eigen vermogen, bedrijf of activa van Cleanz; of (iii) een opvolger door fusie. Elke vermeende toewijzing in strijd met deze sectie is nietig. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuur-relatie tussen u, Cleanz of een Derde Partij Contractant als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en zullen de overige bepalingen voor zover wettelijk worden gehandhaafd. Ons verzuim om enig recht of bepaling in deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling, tenzij dit schriftelijk is erkend en goedgekeurd door Cleanz. Het nalaten van Cleanz om enig onderdeel van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt niet als een verklaring van afstand beschouwd. Elke verklaring van afstand door Cleanz van enige bepaling van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt de Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en Cleanz met betrekking tot de website en Diensten en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en Cleanz met betrekking daartoe.